Endast kyrk-tv gäller

Coronasituationen har gjort att kyrkobesökare inte kan närvara vid gudstjänster under januari månad. Senaste söndag fick Ulf Sundqvist (bilden) förrätta gudstjänsten i Närpes kyrka inför tomma bänkar, endast via kamerorna på kyrk-tv-kanalen och på nätet kunde man följa med i realtid. Denna situation har ju uppstått också under en period tidigare när restriktioner har gjort det omöjligt att hålla normala gudstjänster.

När det gäller förrättningar kan 10 personer närvara.

måndag, januari 10, 2022