Amerikanska gäster

Som ett inslag i Mangsveckan uppträdde på fredagskvällen Sarah och Bob Amos från USA vid Frank Mangs center. De bjöd på countryliknande musik, sk. bluegrass, och gospel. Deras sång och spel uppskattades tydligt av publiken. Mangsveckan pågår i Stobacka ännu på lördag och avslutas på söndag i Närpes kyrka.

lördag, augusti 12, 2023