25.11 2015

19.00 Aktualiteter. 19.15 På brandstation. Öppet hus-dag. 19.25 Legatomusik. Från en elevkonsert. 19.40 Visitation. Biskop Björn Vikström och medhjälpare. 19.55 Och till sist.. Om ett konstverk.
1 timme och 2 minuter