Denna enkla "uppslagsbok" om Närpes har gjorts av Jan-Erik Widjeskog. Sidorna kompletteras fortfarande.