Veteranfordon i Tjärlax

På lördagen hölls den tredje veteranfordonsdagen vid Tjärlax bygård. Det var transport från och till parkeringen med specialgjort släp (bilden) På området fanns gamla maskiner, traktorer, motorcyklar och bilar utställda. Inomhus hölls även utställningar bl.a av gamla föremål som samlats ihop i byn. Inslag i När-TV på onsdag.

lördag, augusti 5, 2017