Uppvaktning i riksdagen

På fredagen gjorde en grupp från sydösterbotten uppvaktning i riksdagen angående skarvproblemet, främst i Pjelaxfjärden. På plats fanns miljöminister Kimmo Tiilikainen och jord- och skogsbruksminister Jari Leppä, samt flera riksdagsmän. En film som När-TV filmat från den holme i Pjelaxfjärden som har drabbats av skarvproblemet visades och namnlistor lämnades in. Riksdagsmännen engagerade sig i ämnet, men var försiktiga med att ge några löften eller hur man skall åtgärda problemet i nuläget.

fredag, december 1, 2017