Isfritt i ån

Närpes å är nu nästan helt isfri. Redan för ett par veckor sedan gick isen nedanför forsarna och nu rinner vattnet fritt också mellan broarna i centrum. Detta är ganska normal tid för islossning i Närpes å. Däremot ser det ut att dröja innan den verkliga vårvärmen kommer.

tisdag, april 4, 2017