19.7 2017

Sändning med tjärdalen i Övermark, Norrnäsdagen, konstutställningar och sammandrag av matchen Kraft-JJKV.
45 minuter