21.9 2016

19.00 Aktualiteter. 19.10 Intervju. 19.20 Kaniner och kaninhoppning. Besök hos Mia Gull. 19.35 Om stadens ekonomi. Klipp från fullmäktigemötet. 19.45 Fotboll. Sammandrag Kraft-YPA.
50 minuter