31.8 2016

19.00 Aktualiteter. 19.10 Sommaren som gått. Sammandrag. 19.30 Full fart. Från lördagens streetrace. 19.40 Unga idrottare. 19.50 Fotboll. Sammandrag Kraft - GBK.
57 minuter