8.6 2016

19.00 Aktualiteter. 19.15 Skolavslutning. Från YA. 19.30 Studentdimissionen. 19.55 Tomatspelen. Från kvällens tävlingar. 20.05 Fotboll. Bilder från Kraft-Hercules
1 timme och 20 minuter