11.5 2016

19.00 Aktualiteter, bl.a. byggfest. 19.15 Träd och buskar. Denna gång om lönnen. 19.25 Växthusen 100 år. Ett program om en specialnäring. 19.55 Fotboll. Sammandrag av premiär- matchen.
1 timme och 10 minuter