30.3 2016

19.00 Aktualiteter. 19.05 Påskbilder. Påskfest och påskbrasa. 19.15 Buskar och träd. Programserie, denna gång enrisbusken. 19.25 Intervju. 19.35 På läsförhör. Från 1996.
1 timme och 5 minuter