20.1 2016

19.00 Aktualiteter. 19.05 På körövning. Ny kör ledd av Tobias Udd. 19.15 Vinter i naturen. Med Hans Hästbacka. 19.30 Nya äldreomsorgschefen. Intervju med Jenny Björndahl-Öhman. 19.45 Sport.
1 timme