6.1 2016

19.00 Aktualiteter, bland annat vinter- utställning. 19.10 Nyårsintervju. Stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist. 19.30 Så byggdes Mitt i stan-huset. 20.00 Sportintervju.
1 timme och 10 minuter