11.11 2015

19.00 Aktualiteter, bland annat kommentar till vårdreformen. 19.25 Övermark skola 50 år. 19.35 Svenska dagen. Från festen i Frans Henriksonssalen. 19.45 Musik, med David Strömbäck, Sonja Biskop m.fl. 20.00 Vårdreformen. Från en information
1 timme och 47 minuter