Erik Vikström på besök

Förre biskopen Erik Vikström besökte Närpes under veckoslutet och medverkade vid den skördefest som hölls på lördagen. Han hade en bibeltimme i församlingshemmet och predikan vid den utegudstjänst som hölls på kvällen. Biskopen medverkade också i söndagens gemensamma högmässa i Närpes kyrka samt vid nya begravningsplatsens invigning efteråt. I samband med högmässan välkomnades också nya medarbetare: nya kantorn Nanna Rosengård samt diakonerna Anders Blomberg, Ebba Carling och Kristina Örn. Vid samlingen efteråt i församlingshemmet avtackades två av församlingens medarbetare som går i pension, nämligen Dina Vikstedt och Frank Svitzer.

lördag, september 23, 2017